De leider ontwaakt

De Leider Ontwaakt

De Leider Ontwaakt (DLO) neemt je mee in een ontdekkingsreis van totaal zes keer een tweedaagse opleiding.
Deze zes keren bestaan uit een opbouw in twee delen. Dit leiderschaps programma is vanaf juni 2020 alleen nog beschikbaar als In Company Opleiding. Deze wordt dus alleen op aanvraag gedaan. Vanwege Corona is 2020 groep helaas komen te vervallen vanwege de maatregelen en de beperkingen vanuit de locaties. De nieuwe opzet wordt maatwerk geleverd voor In Company waarbij flexibel kan worden ingespeeld met ruimte en tijd voor de betrokken deelnemers.

  • In deel één leer je in een periode van ongeveer drie maanden vanuit verschillende perspectieven te kijken naar jouw persoonlijk leiderschap. We werken door de drie dimensies heen: ik, jij en wij. Je gebruikt daarbij de eigen groep en jouw directe werkomgeving.
  • In deel twee ga je een stap verder. Je bekijkt dan jouw professionele stuk. Hierin werk je door de hiërarchische perspectieven van leiderschap en lidmaatschap (dit noem ik: verticaal en horizontaal leiderschap). We spreken over verdieping in persoonlijke thema’s als je die kunt koppelen aan jouw rol op het werk. Anderen merken dit als je jouw ontwikkeling en invloed gebruikt in jouw samenwerking op verschillende niveaus.

Tijdens de opleiding volg je in totaal zes blokken training en bij elke bijeenkomst werk je aan een volgende stap. Een blok bestaat uit twee aaneensluitende leerdagen en elk blok eindigt met een zogenaamd wake-up-moment. De Leider Ontwaakt rustig!

Opbouw

De eerste drie blokken vormen een geleidelijke verdieping in jouw persoonlijke verkenning.

Blok 1 De ik-dimensie.
De visie als dimensie, doelen en doorkijken, ben ik een secure base? Verleden en verleiden, contact en ontmoeten, leren in perspectief van de IK.

Blok 2 De dimensie ik en jij.
Polariteiten en eenheid, leren proces kijken, heden en houding, leiderschap en lot, veilig en vrij tussen IK en JIJ.

Blok 3 De dimensie ik en wij.
De basis in de WIJ, toekomst en tekens, Het keuzeparadigma, de opgave, de groep als leerplaats.

Tijdens deel 2 vertalen we de volgende drie blokken naar een verdieping in jouw professionele rol.

Blok 4 De ik als Teamlid Dimensie.
Mijn kompas als deelnemer, leiden en volgen, De groep als leerplaats voor lidmaatschap.

Blok 5 De ik als Leider van mijn Teamdimensie.
Polariteiten in invloed, De teamleertaak, Het lot van mijn team

Blok 6 De ik als leider-in-de-organisatiedimensie.
Verbinden en ontwaken, draagvlak in leiderschap, drie dimensionaal baken.

Je leert in het proces jezelf te doorgronden en je eigen veilige principes te ontdekken. Je kunt met jezelf als instrument dan werken vanuit die basis om beweging te creëren in mensen, teams en bedrijven/organisaties. Je leert onderzoeken hoe weerstand werkt in de ontmoeting met anderen. Je gebruikt in jouw relaties de beste interventies om leiderschap vorm te geven en te (blijven) inspireren. De stappen die je maakt, zijn niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. Je ervaart in de opleiding – aan de hand van de wake-up-momenten hoe dat vorm krijgt.

Werkwijze

Je gebruikt telkens wat je in je dagelijkse ervaringen onderzoekt of tegenkomt. Korte inleidende stukken theorie wissel ik af met een ruime dosis ervaringsgerichte originele oefeningen en opdrachten, zowel individueel als in de groep. Tussen de blokken werk je aan praktijkopdrachten zodat leren doorwerkt in je dagelijkse leven en werken.

Ik vind het belangrijk dat je leert door te ervaren. Als cursist werk je dus actief mee tijdens de oefeningen en opdrachten. Uitgebreide theorie en achtergronden zijn niet standaard, maar krijg je waar nodig voor- en achteraf.

Doelgroep

Leidinggevenden en professionals die willen werken aan hun leiderschap. Je gebruikt hierbij je persoonlijke en professionele vragen rondom leiderschap.

Duur en belasting

De opleiding start met een intakegesprek en duurt tussen de zes en acht maanden. Het bestaat uit zes leerblokken van twee dagen. Dit zijn 12 leerdagen (24 dagdelen). Daarnaast moet je rekening houden met ongeveer 40-50 studie/leeruren, onder andere voor intervisie, reflectie en oefening. Iedere deelnemer heeft tijdens de opleiding een keer een coaching gesprek met de opleider en minstens twee keer intervisie met andere deelnemers. De opleiding heeft een waarde van 42.5 PE-punten.

Werktijden en data

De trainingsdagen zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Overzicht data
De data worden in overleg met de opdrachtgever of organisator bepaalt.

Voorafgaand krijg je een kennismakings- en intakegesprek met de coach/opleider. Daarvoor worden na inschrijving en bevestiging een afspraak gemaakt. Een coachgesprek/reflectiegesprek kun je zelf tussentijds kiezen ergens tussen leerblok 1 en 4 of tussen 3 en 6. Aan het eind volgt een nabespreking/evaluatiegesprek.
Tussendoor werk je samen met andere deelnemers (zonder coach/opleider) bij minstens twee intervisiebijeenkomsten. Die momenten zijn in elk geval tussen blok 1 en 2 en tussen blok 4 en 5.

Integratie

In het laatste leerblok kijken we samen naar jou als leider als onderdeel van jouw organisatie en naar hoe je dat wat je leert toepast in de praktijk. We kijken terug op het geleerde, de eindopdracht en hoe jij als leider bent ontwaakt.
De verslagen van de verschillende blokken maken deel uit van het tussentijdse ontwikkelen en de afsluiting. Na afloop van de opleiding ontvang je het DLO-certificaat.

Investering

Er wordt een offerte gemaakt op basis van het aantal deelnemers. Indien de locatie niet door de opdrachtgever wordt georganiseerd dan kunnen wij dit voor u doen. Dit wordt opgenomen in de offerte.

Locatie

Via 3DMens hebben we de beschikking over een centrale werklocatie: ‘In de luwte’ op De Hoorneboeg in Hilversum. Vanwege programma is de locatie – in enkele gevallen – anders. De optie voor overnachten kun je aangeven op het formulier. Het staat je vrij om te beslissen waar je wilt ontwaken…

Inschrijven

De aanmeld procedure wordt intern door onze contactpersoon gedaan.

De inschrijfperiode wordt intern bekend gemaakt. In enkele gevallen is er de mogelijkheid voor een kennismaking workshop.

Opleider

Norbert Overvelde van 3DMens Opleidingen.